A Dirección Xeral de Relacións Laborais
da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Impulsa este espazo dixital dirixido a fomentar, sensibilizar e formar á sociedade, especialmente ás organizacións empregadoras, para que teñan en conta a diversidade sexual, familiar e de identidade de xénero no ámbito laboral a través de accións formativas, recursos e información de actualidade para promover un ambiente laboral inclusivo para as persoas LGBTIQ+