Inclusión da diversidade nos propios produtos

As medidas dirixidas á promoción da diversidade teñen unha maior efectividade se se desenvolven de maneira transversal e afectan a todos os aspectos posibles da vida na empresa. Neste sentido, a aposta por representar a persoas LGBTI, diversidade de modelos familiares ou incluso de expresións de xénero pouco normativas, nos produtos e material publicitario realizado […]

Promover a formación dun grupo de persoal LGBTI e aliado

Un dos factores característicos da discriminación do colectivo LGBTI é o illamento, polo que crear espazos nos cales persoal empregado do colectivo e persoas aliadas poidan entrar en contacto é unha ferramenta especialmente útil. Os grupos de persoas empregadas (chamados en inglés ERG, Employees Resource Groups) son unha ferramenta xa establecida que consiste na formación […]